Felhasználói feltételek

Eladó-vásárló kapcsolatunk tisztaságának megőrzése érdekében azt javasoljuk, hogy olvasd el figyelmesen az alábbiakat:

Előzetes rendelkezések

A baba-matrac.hu honlap és az azon eladásra kínált termékek a SC KIDOPOLIS SRL tulajdonát képezik és a www.baba-matrac.hu általános elnevezést viselik. Ez a honlap egy webshop és kizárólag gyermekeknek szánt termékek értékesítésére szolgál.

A www.baba-matrac.hu meglátogatása és a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele a felhasználói feltételek elfogadása és betartása.

A honlap felhasználói vásárlókká válnak a rendelés véglegesítése pillanatában, amikor elküldik a kitöltött megrendelési űrlapot.  Abban a pillanatban a vásárló és a www.baba-matrac.hu kapcsolata szerződésessé válik. Mielőtt a felhasználó vásárlóvá válna, figyelmeztetést kap, hogy olvassa el ezt a szerződést, valamint amikor kattintással bejelöli az „Elfogadom” mezőt, a vásárló szerződő féllé válik.

Szerződő felek

A szerződés megkötésre kerül a SC KIDOPOLIS SRL –Nagyvárad, Ro., Dacia körút 23 sz. Adószám: RO42745079, Cégbejegyzési szám: J5/1117/08.07.2020 mint eladó, ezután www.baba-matrac.hu és magánszemély vagy jogi személy között, mely székhelye és azonosító adatai saját felelősségére helyesen lejegyezve a megrendelési űrlapban, mint Vásárló.

A szerződés tárgya

Ezen szerződés tárgya a Vásárló által az interneten megrendelt termékek kiküldése a jelen szerződésben foglalt felhasználói feltételek betartása mellett.

A felek felelősségvállalása

www.baba-matrac.hu elkötelezi magát, hogy kiküldje a Vásárló számára a www.baba-matrac.hu megrendelői űrlapján keresztül kért termékeket a jelen szerződésben foglaltak szerint.

A Vásárló elkötelezi magát, hogy betartja a vásárlás folyamatát, átveszi az egyeztetett időpontban a kiszállított csomagokat, melyek a rendelt termékeket tartalmazzák, és nem él vissza a www.baba-matrac.hu személyzetének segítőkészségével és jóhiszeműségével.

A szerződéses kötelezettségek teljesítése

A Vásárló az online rendelési űrlapon keresztül olyan termékeket rendel meg, melyek elérhetőként vannak megjelenítve. A rendelés folyamatának leírása a „Hogyan rendelhetek?” fejezetnél tekinthető meg. Az így megrendelt termékeket, melyek elérhetőként vannak megjelenítve a kiírt áron-mely az ÁFÁ-t tartalmazza- kerülnek értékesítésre a Vásárló számára.

Felelősség

www.baba-matrac.hu  nem vonható felelősségre bármely kárért, melyet a Vásárlót vagy bármely más érintett elszenvedhet, amennyiben az eladó – www.baba-matrac.hu – eleget tett kötelezettségeinek a rendelés értelmében, valamint az olyan károkért sem, melyek a javak nem megfelelő használata következtében lépnek fel azok kiszállítása után vagy annak elvesztése következtében.

www.baba-matrac.hu  nem vonható felelősségre olyan esetekben, amikor a partnerei- melyek részt vesznek a megrendelés teljesítésében- nem teljesítik szerződéses kötelezettségeiket.

Külső tényezők

Egyik fél sem vonható felelősségre, amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítését bizonyos előre nem látható külső tényezők megakadályozták.

Ezek a külső tényezők olyan események, melyek előreláthatatlanok, a felek nem tudják őket irányítani vagy elkerülni.

Intézkedések

A két fél között felmerülő intézkedések esetén a kialakult probléma megoldható peren kívüli eljárással, vagy amennyiben erre valamely okból nincsen lehetőség, ezek jógi útra terelendőek az illetékes bíróság elé.

A tulajdonjog átruházása

A szóban forgó javak tulajdonjoga a fizetés pillanatában kerül átruházásra a rendelésben megadott helyszínen, amikor a Vásárló névjegyével ellátja a futár által rendelkezésére bocsáJtott fuvarokmányt, illetve a www.baba-matrac.hu  alkalmazottai által leszállított csomagok esetén a számlát.

Amikor futárszolgálat kézbesíti a csomagot, az ügynök nincs felhatalmazva a www.baba-matrac.hu által, hogy lehetővé tegye a csomag kinyitását mielőtt a Vásárló kézjegyével ellátná az átvételi elismervényt, csupán miután kifizette annak ellnértékét-szükség esetén, és aláírta az átvételi okmányt.

Visszatérítési procedúra

Az elállási időszak lejárta előtt a vásárlónak jogában áll, hogy jelen szerződéstől elálljon anélkül, hogy indokolja elállási szándékát.

Ahhoz, hogy a Vásárló elállási jogát gyakorolhassa, elállási szándékáról értesítenie kell az eladót- www.baba-matrac.hu- egy e-mailben küldött egyértelmű nyilatkozattal a office@baba-matrac.hu e-mail címre. A nem kívánt termékeket a vásárló küldje a Calea Borsului, 45. szám, Nagyvárad-Oradea, Bihar megye, Románia címre vagy adja le ezen a címen személyesen indokolatlan késés nélkül a birtokba vételtől számított 14 napon belül. Az elállási szándék érvényesíthető, amennyiben 14 napon belül megtörténik a javak visszatérítése.

A www.baba-matrac.hu –n keresztül értékesítésre kínált és a Vásárló által megvásárolt termékek visszaváltása érdekében jelentkezhet telefonon a +40 740 602417telefonon. Operátoraink rendelkezésükre bocsájtják a szükséges információkat a visszatérítés módjával, a pontos címmel, a termékek szállításához való előkészítésével kapcsolatban, vagy segíthetnek a kapcsolatfelvételben a futárszolgálattal.

A visszatérítés költségei a Vásárlót terhelik.

A Vásárló felelősségre vonható minden értékcsökkenésért, mely a visszatérített javakat éri. Ezen károk keletkezhetnek a termékek szállításakor vagy nem megfelelő használat következtében.

A visszatérített tremékeknek ugyanolyan állapotban kell lenniük visszatérítéskor, mint megvásárláskor voltak.

A nem kívánt terméket az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni, minden eredeti címkéjével, érintetlenül, az eredeti garancialevéllel (amennyiben a gyártó/forgalmazó kiállította) és minden okmánnyal, amelyet a Vásárló a kiszállítás során a termékkel kapott.

Nem fogadható el olyan termék visszaváltása, melyen nem engedélyezett beavatkozások következményei ként keletkezett fizikai változások figyelhetőek meg, melyeken kopás jelei vagy túlzott használatra utaló nyomok, karcolások, csorbulások, ütések, elektromos vagy mehanikus sokk nyomai láthatóak, hiányoznak kiegészítői/alkatrészei.

Amennyiben több azonos terméket vásárolt, és minden darabot szeretne visszaküldeni, győződjön meg róla, hogy csak egyet bontott fel, ugyanis a további termékek csak megbontatlan csomagolással válthatóak vissza.

Amennyiben a visszaküldött termékeken használat nyomai, karcolások, csorbulások, ütések, változtatások láthatóak, hiányoznak alkatrészeik/kiegészítőik, kísérő dokumentumaik, nincsen ugyanolyan állapotban visszaküldve, ahogyan a Vásárló megkapta azokat, a www.baba-matrac.hu  fenntartja jogát, hogy elutasítsa a visszavásárlási kérelmet.

Az ellenérték visszatérítése:

Az eladó- www.baba-matrac.hu  visszatéríti a visszaküldött termék ellenértékét 14 napon belül az elállási széndék jelzésétől számítva. www.baba-matrac.hu elhalaszthatja a nem kívánt termékek ellenértékének megtérítését, amíg átveszi a a visszaküldött termékeket.

Termékek garanciája

Tisztelt vásárló, a termékek megvásárlásakor, kérjük győződjenek meg róla, hogy megkapták a következőket:

 1. nyugta/számla
 2. használati utasítás magyar nyelven
 3. eredeti, sértetlen csomagolás
 4. garancia levél

A www.baba-matrac.hu -n keresztül megvásárolt termékek használható állapotban vannak. A megfelelőségi garancia biztosítja az eladó felelősségválallását olyan esetekben, amikor a kiszállított termék nem felel meg a tehnikai leírásoknak, az okmányoknak, melyek azt kísérik, annak a célnak, melynek rendeltetésszerűen meg kell felelnie.

A garancia feltételei

A kereskedelmi garancia 30 nap, annak feltételeit a garanciákról szóló nyilatkoz tartalmazza.

A megfelelőségi garancia egy évre nyújtható, de nem több mint két évre a megszerzésétől számítva, betartva minden utasítást a termék használatával, karbantartásával, szállításával, mozgatásával, tárolásával, beüzemelésévelkapcsolatban, melyeket az eladó ad a termékhez küldött dokumentumokban. A fent említett időszakban az eladó – www.baba-matrac.hu– KIDOPOLIS S.R.L. vállalja, hogy  maximum 15 naptári napon belül a hiba jelentésétől és a hibás termék felmutatásától számítva visszaállítja a termék megfelelőségét javítás vagy termékcsere által, annak függvényében, hogy a feljogosított szervíz ellenőrzésének eredménye mit kíván, szükség esetén a termék ellenértékének visszatérítése is megtörténhet. Egy termék átlagos használati ideje egy év, amennyiben minden utasítás betartásra kerül a termék használatát, karbantartását, szállítását, mozgatását, tárolását, beszerelését illetően.

–a www.baba-matrac.hu egyetlen és kizárólagos feljogosított szervízének címe Calea Borsului, 45. szám, Nagyvárad-Oradea, Bihar megye, Románia, melyet felhatalmaz, hogy az eladott termékeket ellenőrízze, javítsa, melyek nem felelnek meg a megfelelőségi nyilatkozatuknak.

-a garancia felfüggeszthető amennyiben feljogosítatlan személyek beavatkozása észlelhető a terméken vagy bármely esetben, mely nem felel meg az érvényben lévő szabályozásoknak, mint például a nem megfelelő/célszerű használat vagy karbantartás.

A Vásárló jogait nem befolyásolják a jelen Garancia Levélben említett nyilatkozatok, mivel ezek az érvényben lévő törvények hatálya alá tartoznak.

A garancia megítélésének feltételei:

 1. A megfelelőségi garancia az átlagos használati periódusra adandó, mely nem haladja meg az 1 évet a birtokbavételtől számítva, s figyelembe véve a termék megfelelőségét a birtkobavétel időpontjában.
 2. Javítási kérelem esetén, mely a garancia érvényességi idején belül történik, a vásárló köteles felmutatni a garancia levelet a hivatalos okmánnyal, melyet vásárláskor kapott: nyugta/számla. A terméknek, melyre a javítási kérelem vonatkozik, teljesnek kell lennie és tartalmaznia kell: minden, az azonosításához szükséges elemet, feliratot a címkéről, csomagolásról vagy a termékről. Az eladó kiállít egy nyilatkozatot vagy szervízbe vételezési okiratot, melyben lejegyzésre kerül a megállapított hiba, ennek jelzésének és a szükséges iratok felmutatásának időpontja, a termék állapota, az eladó véleménye a garancia érvényesítésének megítéléséről. Ezt az iratot továbbítja az eladó a KIDOPOLIS SRL által megbízott szervíznek, hogy elemezze ki a feltételek teljesülését, melyek esetén érvenyesíthető a garancia, mérje fel a termék állapotát és az eszközlendő javításokat.
 3. A Vásárlót felvilágosították a termék megfelelő használatáról és felszólították, hogy ellenőrízze a terméket átvételkor, valamint az azt kísérő iratokat: használati és karbantartási utasítást magyar nyelven. A Vásárló tudomásul vette, hogy a termék ép minden alkotórészével együtt.
 4. Amennyiben a termék nem felel meg a megfelelési nyilatkozatnak, ezt megállapítástól maximum két hónapon belül jelenteni kell. Amennyiben kiszállítástól számított hat hónap elteltével jelzi a vásárló a termék nem megfelelőségét, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már kiszállításkor sem volt megfelelő. Kivételt képeznek az olyan hibák melyek az eltelt hat hónap során alakultak ki és feltételezhetetlen, hogy a szállítás idején már megvoltak.

A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:

 1. A javítás kérelmezésének időpontjában nem kerül felmutatásra az eredeti nyugta/számla és a garancia levél maradéktlanul kitöltve.
 2. A vásárló általi be nem tartása a használati utasításban előírtaknak a szállításra, a használatra, karbantartásra, beüzemelésre vonatkozólag.
 3. A termék nem került teljes egészében visszaszolgáltatásra, a termék állapota módosításra került, nem volt megfelelő körülmények között tárolva, leesett, megsérült, az időjárás viszontakságainak volt kitéve.
 4. Nem a KIDOPOLIS SRL. által felhatalmazott személyek javjtották.
 5. A termék piszkos (ételmaradékok, ételnyomok, sár stb. figyelhető meg rajta)
 6. Természetesen elhasználódott az intenzív használattól.
 7. A szériaszámot átírták, letörölték/lekopott.
 8. A textíliák elszíneződhetnek, kifakulhatnak, amennyiben napsugárzásnak, izzadásnak vannak kitéve, valamint, ha sűrűn mossák, törlik, ezek esetén nem érvényesíthető a garancia, panaszt nem tudunk ilyen esetben fogadni.

A garancia nem nyújtható fogyóeszközök esetében mint: elemek, kerekek, kárpitozás, egyéb műanyag kiegészítők, stb., továbbá balesetek, nem rendeltetésszerű vagy figyelmetlen használat következtében ért rongálások esetén, erőltetett vagy túl intenzív használat okozta értékvesztés esetén.

A jelen garancialevél nem terjed ki a személyi sérülésekre.

A garancia érvényesíthető olyan termékekre, melyek helyesen voltak használva, jó állapotban vannak. Nem érvényesíthető olyan termék esetén, amely túlságosan intenzíven vagy nem megfelelő módon volt használva.

A garancia nem érvényes a következő helyzetekben:

– A terméket módosították

– A termék hiányos

– A termékhez nem mellékelték a kitöltött garancia levelet, megvásárlási bizonylatot (nyugta/számla) és aze redeti csomagolást

– a hiba egyértelműen a nem megfelelő használat következménye

– a hiba a nem megfelelő beüzemelés és használat következménye

– a KIDOPOLIS által nem felhatalmazott személyek is javították

– a hiba közlekedési balesetből származik

– a szériaszámot törölték vagy átjavították

– természetes elhasználódás esetén

– túlterhelésnek volt kitéve

– nem megfelelő tárolás következménye a hiba

– a karcolások természetesen kialakuló elhazsnálódás jelei, nem képezik panasz tárgyát

– amennyiben a termék tartósan napsugárzásnak,izzadtságnak, törlésnek, súrolásnak, mosásnak volt kitéve, melyek következtében a textíliák elszíneződtek, roncsolódtak, nem fogadható panasz

A szavatossági időszak attól a naptól számítandó, amikor a termék a vásárló birtokába jutott.  A szavatossági időszak meghosszabbodik azzal a periódussal, amilyen hosszú ideig a vásárlónak nélkülöznie kellett a terméket, mivel az szavatossági időszakon belül meghibásodott. Ezt az időszakot a hiba jelzésének -az eladó felé- időpontjától a hiba kijavításának időpontjáig kell számítani, amikor a termék újra használható állapotba került.